Tatiana Majewska Malarstwo

Piękno zaklęte w zwojach jedwabiu

Malarstwo Tatiany Majewskiej prezentuje szerokie spektrum tematyczne,  począwszy od martwych natur, portret, aż po malarstwo nadrealistyczne. W swoich pracach artystka w niezwykły sposób konstruuje wielopłaszczyznowe narracje, które później oddziałują na odbiorcę, zachęcając go do wniknięcia w przestrzeń obrazu — kreując tym samym moment, w którym rozpoczyna się swoisty dialog pomiędzy widzem, a artystą za pośrednictwem dzieła sztuki.

Obrazy Tatiany Majewskiej wyróżniają się swoistym stylem, który jest nie tylko wyrazem umiejętności warsztatowych artystki, lecz również starannie wykreowaną przestrzenią tworzącą „okno do innego świata”. Każde płótno Tatiany Majewskiej zakrywa zatem jakiś fragment rzeczywistości, aby odsłonić inny, unaoczniając nam eteryczność oraz finezyjność istoty piękna zaklętego w obrazach.

Łukasz Wiącek